Metodologia àgil per a la millora continua dels processos

0 Comments 09 nov. 2022

Webinar els dies 14, 16 i 17 de novembre

Cada cop és més necessari millorar els processos de l’organització, no únicament aplicant una millora continua, sino també amb agilitat. Si vols aprendre una metodologia de millora continua àgil i donar respostes a: Cóm baixar l’estrategia d’una organització a nivell de processos? Cóm aconseguir processos eficaços, es a dir, que donin satisfacció al client i a la societat? Cóm aconseguir al mateix temps que siguin eficients, mínim temps i mínim cost? Cóm aconseguir que s’adaptin amb agilitat als ràpids canvis de l’entorn? Cóm aconseguir el compromis dels teus col·laboradors? Cóm impacta en el modelo EFQM? Les respostes i solucions us les donaré en el curs online organitzat per el Club Excelencia en Gestión #gestión #estrategia #formación #procesos

Informa’t: Formació on-line el 14/11/2022 a càrrec de Joaquim Deulofeu