Llibres

Gestión de calidad total en el retail

Con la implicación de personas y la satisfacción del cliente y la sociedad

 

Autor:  DEULOFEU AYMAR, JOAQUIM

Editorial: Ediciones Pirámide, Madrid, 4ª edició 2014.

ISBN  978-84-368-2798-9

 

Capítols:

 • L’aportació de la gestió de la qualitat total per la millora competitiva del retail
 • Evolució del concepte de la qualitat
 • Dimensions per avaluar la qualitat en el comerç
 • Raons que justifiquen un canvi en les organitzacions cap a la qualitat total
 • La gestió per processos
 • Gestió de persones
 • La satisfacció del client i la societat
 • El lideratge
 • Metodologia de resolució de problemes

 

El retail s’enfronta a grans canvis i ha d’encarar molts reptes:

 • L’entrada de grans grups empresarials amb una enorme capacitat d’inversió.
 • La implantació de noves fórmules comercials.
 • La incorporació de noves tecnologies.
 • Els canvis en els hàbits de consum.
 • L’actul canvi de paradigma social.

En aquests moments les pimes necessiten aplicar noves formules de gestió que les empreses i altres organitzacions del sector escolliran segons l’estratègia que necessitin utilitzar per a fer front a la cada cop més gran i millor oferta comercial existent.

Aquesta obra ofereix a les pimes una d’aquestes noves formules de gestió: la qualitat total. Sens dubte és un model de gestió eficaç per fer-les competitives i tracta d’enfocar a l’empresa cap al client i la societat, dotant-la d’una adaptació continua als canvis i oferint qualitat i servei.

Els continguts estan presentats de manera senzilla, encara que mantenint sempre el rigor científic, i dirigits a aquells que treballen en el sector del retail i a qualsevol persona interessada en la qualitat aplicada als serveis.

Materia: Economia, empresa y gestió.