Llibres

Gestión de calidad total en el comercio detallista

Autor:  DEULOFEU AYMAR, JOAQUIM

Editorial: Ediciones Pirámide, Madrid, 3ª edició 2010.

 

Capítols:

 • L’aportació de la gestió de la qualitat total per la millora del comerç detallista.
 • Evolució del concepte de la qualitat
 • Dimensions per avaluar la qualitat en el comerç
 • Raons que justifiquen un canvi en les organitzacions cap a la qualitat total
 • Recursos humans
 • La satisfacció del client
 • El lideratge
 • Metodologia de resolució de problemes

 

RESUM: El comercio detallista (retail) s’enfronta a grans canvis y un munt de problemes y reptes:

 • L’entrada de grans grups empresarials amb una enorme capacitat d’inversió.
 • La implantació de noves fórmules comercials.
 • La incorporació de noves tecnologies.
 • Els canvis en els hàbits de consum.
 • L’actual canvi de paradigma social

Així, les pimes necessiten noves fórmules de gestió, com la qualitat total, que es planteja com l’estratègia que les empreses i altres organitzacions del sector poden utilitzar per fer front a la cada cop més gran y millor oferta comercial existent.

Aquesta obra ofereix a las pimes un model de gestió eficaç per fer-les competitives, enfocant l’empresa cap al client i la societat i dotant-la d’una adaptació continua als canvis, oferint, a més, qualitat i servei.

Els continguts estan presentats de forma simple, encara que mantenint sempre el rigor científic, i es dirigeixen a aquells que treballen en el sector del comerç detallista i a qualsevol persona interessada en la qualitat aplicada als serveis.

Materia: Economia, empresa i gestió.