Llibres

Excelencia empresarial: claves y buenas prácticas

Bases conceptuales y aplicaciones prácticas

 

Joaquim Deulofeu Aymar, autor de l’article: Excelencia en la calidad: costes de la calidad y la no calidad.

Revista de Contabilidad y Dirección. Vol. 9, año 2015, pp. 71-89. ACCID Contabilidad y dirección, 2014

ISBN 978-84-16115-66-2

 

Resum:

En tota organització que es dedica a implantar projectes que l’encaminen cap a l’excel·lència, li sorgeix el dubte de si podrà compensar la inversió que això li genera tant en recursos com en temps. L’article parteix d’un breu recorregut històric des de els primers autors que van fer referència als costos de la qualitat, per més tard definir-los i analitzar la importància que tenen en relació a la resta de costos. S’analitzen seguidament diferents models d’aplicació de sistemes de costos de la qualitat que donen rigor a la seva gestió. Finalment s’aporten una sèrie d’estudis que han investigat la relació causa-efecte entre l’aplicació de la gestió de la qualitat total que ens porta a l’excel·lència i el rendiment econòmic tant quantitatiu com qualitatiu de les organitzacions, arribant a la conclusió que la relació causa-efecte és positiva.