Llibres

Emprendiendo la Excelencia en el retail

Autor:  DEULOFEU AYMAR, JOAQUIM

Editorial: Ediciones Pirámide, Madrid 2016.

En aquesta obra es tracta de traslladar al lector una alternativa de model de negoci més adient a les necessitats actuals d’un mercat cada cop més exigent, canviant i a la recerca de sistemes de gestió que ens condueixin a empreses sostenibles. En les seves pàgines es desenvolupa un model de nova gestió aplicada al sector del retail, un model de negoci sostenible enfocat cap al client i la societat. En el desenvolupament del contingut del llibre es distingeixen dues parts fent un símil amb el cos humà, el cap i les extremitats. La primera part està dedicada a dotar a l’empresa de suficient contingut com perquè el seu cap imposi el ritme i la direcció correcta. La segona part del llibre segueix amb les extremitats, que amb l’ajuda de la gestió per processos, la direcció de projectes i el treball en equip, hauran de ser capaces de maniobrar amb l’adequada coordinació i encert per conduir a l’empresa de retail cap a a l’excel·lència.

Matèria: Garantía de calidad y gestión de calidad total | Toma de decisiones en la gestión de empresas | Emprendimiento y emprendedores

Col·lecció: Empresa Y Gestión

Pàgines:  240

ISBN  978-84-368-3573-1