Llibres

Calidad Total (2011)

Autor: Joaquim Deulofeu

Foment del Treball Nacional – Centre de Formació

Barcelona,  2011.

ISBN: 978-84-615-3476-0

 

Qualitat Total – Mòduls:

  1. Introducció
  2. La Qualitat Total com estratègia competitiva

Implantació d’un sistema de Gestió de Qualitat Total en els serveis
La implantació indicant correspondències amb la Norma 9001:2008

  1. Treball en equip

Model Belbin de rols d’equip

  1. Normes ISO 9001

Iso 9001:2008

Gestió documental

  1. El Model EFQM
  2. Metodologia per a la millora de processos
  3. Eines per la millora continua
  4. La satisfacció del client.