Formació Quality for Lean

0 Comments 18 gen. 2019

Formació Quality for Lean – Gener 2019

Joaquim Deulofeu col·labora com a formador en les sessions del 28,29,30 gener.

Gener 21 – Introducció al Lean Management.
Gener 22 – A3 Report. Metodologia de resolució de problemes.
Gener 28 – Gestió de qualitat total en els serveis.
Gener 29 – Les 7 eines bàsiques i l’AMFE.
Gener 30 – Gestió per processos. Metodologia per la millora.

ADQUIREIX ELS CONEIXEMENTS PER ENTENDRE I UTILITZAR
AMB ÈXIT LES EINES LEAN

Si realitzes els 5 workshops (INT, A3R, TQM, 7HA Y BPM) i presentes el
teu projecte A3 obtindràs la “CERTIFICACIÓ QUALITY FOR LEAN”.

+info