La formació a impartir per Joaquim Deulofeu a la UPC School of Professional & Executive Development, dins de la Formació de Másters i Postgraus durant el mes de gener, és la següent:

 

28 i 29  gener.   PMIS  – Qualitat en els serveis

 

www.talent.upc.edu/cat/estudis/formacio/