La formació a impartir per Joaquim Deulofeu a la UPC School of Professional & Executive Development, dins la Formació de Màsters i Postgraus durant el mes de gener, és la següent:

 

22 gener.  PMIS – Project Management Industrial i de Serveis:  Metodologia Belbin

 

www.talent.upc.edu/cat/estudis/formacio/