La formació a impartir pr Joaquim Deulofeu a la UPC School of Professional & Executive Development, dins de la Formació de Màsters i Postgraus durant el mes de maig, és la següent:

 

8 maig.   ENGIPLANT: Metodologia Belbin. (Formació a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa)

22 maig. ENGIPLANT: Metodologia Belbin. Formació online. (Programa en col·laboració amb Cámara de Navarra)

 

www.talent.upc.edu/cat/estudis/formacio/