qualitats.com-Joaquim-Deulofeu-profesor

La formación a impartir por Joaquim Deulofeu en la UPC School of Professional & Executive Development, el mes de mayo, es la siguiente:

MÒDUL:  Negoci i Emprenedoria Big Data.

–  Introducción & Marketing,  5/5/2020

–  Modelo de Negocio, 12/5/2020

www.talent.upc.edu/cat/estudis/formacio/