Joaquim Deulofeu qualitats.com excelencia retail
Joaquim Deulofeu qualitats.com
 • L’Excel·lència en l’atenció al client: El talent i el capital humà
 • L’Excel·lència en l’atenció al client: 18 bones pràctiques per a l’excel·lència
 • Les 10 millors pràctiques per a l’excel·lència en el retail
 • Identificant les millors pràctiques per a una gestió excel·lent
 • Com ser competitius en un entorn advers
 • Conferència sobre la implantació de la Qualitat-ISO en Biatrans
 • Casos pràctics d’aplicació del Model d’Excel·lència EFQM en l’àmbit local
 • Gestió de Projectes per a professionals del sector de la construcció
 • Experiència del Model de Qualitat aplicat a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus
 • Mercat: el valor dels clients i força del personal
 • Sistema de Gestió: Administració local
 • La Qualitat Total en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus
 • Empresari: cinc actuacions prioritàries en temps de crisi
 • Empresari: buscar oportunitats en temps de crisi
 • Comerç i desenvolupament
 • Gestió de la Qualitat Total i Normes ISO 9000
 • La Qualitat Total com estratègia competitiva per al retail
 • Per a una millora contínua de l’empresa: sistema de gestió de la Qualitat ISO 9001: 2000
 • Els Reptes Tecnològics de la PIME Catalana
 • Els reptes de la innovació
 • El cost de la “no qualitat”
 • Qualitat Total en el retail, una estratègia competitiva
 • Té futur el petit comerç? “Sí, amb QUALITAT”
 • Les àrees comercials i la seva incidència en la revitalització del casc urbà.
 • Reconversió de zones comercials i Grups i Centrals de Compra.
 • Gestió de Qualitat Total en el retail.
 • Pla de Qualitat de l’àrea de Política Social de l’Ajuntament de Reus
 • La Qualitat Total com a eina de millora de les vendes.
 • Implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat Total en l’empresa de serveis.
 • La innovació en la gestió del comerç al detall: la gestió per processos.
 • Pla de dinamització comercial.
 • Aconseguir la fidelització mitjançant la qualitat de servei.