Llibres

Calidad Total

Autor: Joaquim Deulofeu

Foment del Treball Nacional – Centre de Formació

Barcelona, edició 2010.

ISBN:978-84-614-4003-0

 

Qualitat Total –  Mòduls:

1.   Introducció

2.  La Qualitat Total com estratègia competitiva

3.  Treball en equip

4.  Normes ISO 9000

5.  La millora de processos

6.  La satisfacció del client

7.  Eines per la millora continua

8. El Model EFQM