En aquest vídeo es descriu en primer lloc les etapes que son necessàries per formar un equip eficaç, i en una segona part es defineixen els 9 rols de Belbin necessaris perquè un equip actuï amb alt rendiment. Per una major informació es pot  consultar el meu darrer llibre  “Emprendiendo la excelencia en el retail” pàgines de 211 a 231, amb aplicació pràctica del cas Farret. https://youtu.be/p1gRFE9vCqA