Estrategia

Metodologia àgil per a la millora continua dels processos

Webinar els dies 14, 16 i 17 de novembre Cada cop és més necessari millorar els processos de l'organització, no únicament aplicant una millora continua, sino també amb agilitat. Si vols aprendre una metodologia de millora continua àgil i donar respostes a: Cóm baixar l'estrategia d'una organització a nivell de processos? Cóm aconseguir processos eficaços, [...]

Retos y oportunidades de las PYMES del sector de la moda en la era post COVID-19

Retos y oportunidades de la PYMES del sector de la moda en la era post COVID-19. Coordinadores: José Luis del Olmo Arriaga y María del Rocío Bonilla Quijada. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), Pamplona, 2021   Joaquim Deulofeu, autor del Capítulo 6. "Un nuevo modelo de gestión para la transformación de las PYMES de [...]

Metodologia àgil per a la millora continua dels processos

Cada cop és més necessari millorar els processos de l'organització, no únicament aplicant una millora continua, sino també amb agilitat. Si vols aprendre una metodologia de millora continua àgil i donar respostes a: Cóm baixar l'estrategia d'una organització a nivell de processos? Cóm aconseguir processos eficaços, es a dir, que donin satisfacció al client i [...]