“Aconseguir la transformació en l’activitat del nostre client a través de l’excel·lència”

 

LA NOSTRA MISSIÓ:

“Aportar solucions a la gestió de les organitzacions buscant 

la millora contínua i constant innovació, amb la finalitat d’aconseguir

la transformació en l’activitat del nostre client, a través de l’excel·lència, buscant la triple sostenibilitat:

satisfacció social, responsabilitat ambiental i viabilitat econòmica”.

 

Som avaluadors acreditats en el Model d’Excel·lència EFQM 2020.

El model de gestió en qualitat i excelència més reconegut a Europa

evaluadores EFQM

Model EFQM 2020

 

Formem part de la Red de Expertos REDEX com avaluadors acreditats per el Club Excelencia en Gestión y la EFQM. European Foundation for Quality Management (EFQM), una organització que te com objectiu estimular la qualitat i excel·lència de les organitzacions. La EFQM va crear el Model EFQM d’Excel·lència, el més utilitzat i reconegut a Europa, com un mètode per l’autoavaluació i l’anàlisi del funcionament del sistema de gestió de les organitzacions i dels seus productes i serveis. Aquest model ajuda a la transformació de l’organització creant la seva pròpia cultura. El model está basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.

Nº Licencia EFQM: CEG/21/RDEX/1

Excel·lència – Model CEO Retail

Apliquem a les empreses de retail el Model CEO de gestió basat en l’excel·lència, amb l’objectiu principal d’aconseguir una empresa econòmicament viable, socialment satisfactòria i ambientalment responsable. El treball en base als valors és fonamental.

vídeo: Modelo de excelencia en el retail

Gestió i Millora de Processos

Qualsevol organització s’ha d’enfocar cap al client i en això la gestió per processos és clau.
Ajudem a identificar els processos de l’organització, dissenyant el mapa de processos i aplicant la millora contínua.

vídeo: La mejora continua PDCA aplicada a los procesos

vídeo: Gestión por procesos – Business Proces Management

vídeo: Metodología de mejora de procesos (1/2)

vídeo: Metodología de mejora de procesos (2/2)

Formació in company

En base a un previ estudi de necessitats oferim formació- workshops especialitzats per a empreses de Retail i Serveis.
La nostra experiència de més de 25 anys en el mercat, ens avala.

Programa Certificat Quality for Lean

La suma de més 25 anys actius en el mercat i l’experiència dilatada de tots els nostres professionals i col·laboradors, és garantia que els nostres serveis de consultoria i formació estan ajudant a les empreses a aconseguir l’objectiu de sostenibilitat: econòmicament viable, socialment satisfactori i ambientalment responsable.

Clients

Els nostres clients opinen sobre el Sistema de Qualitat Total implantat