“Aconseguir la transformació en l’activitat del nostre client a través de l’excel·lència”

LA NOSTRA MISSIÓ: “Aportar solucions a la gestió de l’organització, buscant la millora contínua i constant innovació, amb la finalitat de dirigir al nostre client cap a l’excel·lència”.

 

Som Avaluadors certificats a nivell internacional en el Model d’Excel·lència EFQM 2020.

El model de gestió en qualitat i excelència més reconegut a Europa

evaluadores EFQM

TIPS  COVID19 – DECÀLEG RETAIL – Video

Article: Decàleg Retail

Model EFQM 2020

 

Som avaluadors certificats internacionalment per European Foundation for Quality Management (EFQM), una organització que te com objectiu estimular la qualitat i excel·lència de les organitzacions. La EFQM va crear el Model EFQM d’Excel·lència, el més utilitzat i reconegut a Europa, com un mètode per l’autoavaluació i l’anàlisi del funcionament del sistema de gestió de les organitzacions i dels seus productes i serveis. Aquest model ajuda a la transformació de l’organització creant la seva pròpia cultura. El model está basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.

Nº Licencia EFQM: CEG/21/RDEX/1

Excel·lència – Model CEO Retail

Apliquem a les empreses de retail el Model CEO de gestió basat en l’excel·lència, amb l’objectiu principal d’aconseguir una empresa econòmicament viable, socialment satisfactòria i ambientalment responsable. El treball en base als valors és fonamental.

vídeo: Modelo de excelencia en el retail

Gestió i Millora de Processos

Qualsevol organització s’ha d’enfocar cap al client i en això la gestió per processos és clau.
Ajudem a identificar els processos de l’organització, dissenyant el mapa de processos i aplicant la millora contínua.

vídeo: La mejora continua PDCA aplicada a los procesos

vídeo: Gestión por procesos – Business Proces Management

vídeo: Metodología de mejora de procesos (1/2)

vídeo: Metodología de mejora de procesos (2/2)

Formació in company

En base a un previ estudi de necessitats oferim formació- workshops especialitzats per a empreses de Retail i Serveis.
La nostra experiència de més de 25 anys en el mercat, ens avala.

Programa Certificat Quality for Lean

 

Noves tecnologies per al retail

BitPhy és la nostra àrea tecnològica en big data i (IA) intel·ligència artificial en retail. BitPhy proporciona anàlisis predictius de (BI) Business Intelligence basats en big data, (IoT) Internet of Things i tecnologies d’aprenentatge automàtic per al retail.

Estem democratitzant la tecnologia en el retail, cap a un comerç local sostenible.

Més informació

La suma de més 25 anys actius en el mercat i l’experiència dilatada de tots els nostres professionals i col·laboradors, és garantia que els nostres serveis de consultoria i formació estan ajudant a les empreses a aconseguir l’objectiu de sostenibilitat: econòmicament viable, socialment satisfactori i ambientalment responsable.

Clients

Els nostres clients opinen sobre el Sistema de Qualitat Total implantat